Mercat de la Boqueria. Memòria 2014 - page 1

Memòria anual del
Mercat de La Boqueria
Barcelona
Resum de les nostres activitats durant l’any 2014
B O Q U E
R I
A
boqueria mercat
ME
RIA
20
14
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...20
Powered by FlippingBook