Mercat de la Boqueria. Memòria 2014 - page 11

11
MEMÒRIA
BOQUERIA 2014
Donació per la Marató
Solidària del Frontó Colom
Visita Gremi de Cansaladers
de Perpignan
Participació al jurat del
“Concurs de Tapes” de
Viladecans
Posada en marxa de la
campanya “La Cistella de la
Compra”
Col·laboració amb el Consell
Superior d’Investigacions
Científiques per les jornades
del “Neolític al Raval”
2
Col·laboració amb el Teatre
del Raval
Participació a la fira “Tast a
la Rambla”
Reforç de seguretat per
combatre l’incivisme a
l’estiu
Participació de 12
comerciants a la Fira
“Streets of Spain”
a Londres
3
Reparació de megafonia
del mercat
Adequació a la Llei de
protecció de dades
Tancament de la zona
logística en exclusiva
pel mercat
Abril
Maig
Juny
1
2
3
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20
Powered by FlippingBook