Mercat de la Boqueria. Memòria 2014 - page 5

5
MEMÒRIA
BOQUERIA 2014
Mercat de la Boqueria
Un any més presentem la memòria d’activitats del mercat
corresponent a l’any 2014 en format digital per tal de donar
a conèixer, no només als comerciants, sinó als clients i amics
de Boqueria tot allò que passa al nostre mercat en tots els
aspectes, tan interns com externs, en el dia a dia de la gestió de
l’Associació de Comerciants.
El document s’estructura en 6 grans apartats i introducció, a més
hi ha un darrer apartat econòmic que, per raons obvies, només
estarà a la disposició dels nostres associats.
L’any 2014 han continuat les obres que afecten al mercat per
la Plaça de la Gardunya, veient cada vegada més a prop la
nova façana del mercat. Durant tot l’any s’han regalat tiquets
d’aparcament als clients que feien una compra mínima, volent
així fer més fàcil que els barcelonins vinguin al seu mercat.
Com dèiem en ocasions anteriors, us convidem a fer un repàs del
que ha significat el 2014 de portes endintre i de portes enfora al
Mercat de la Boqueria.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...20
Powered by FlippingBook