Mercat de la Boqueria. Memòria 2014 - page 8

8
MEMÒRIA
BOQUERIA 2014
Secretaria
Junta
(15 membres)
Presidència
Secretaria
Tresoreria
Gerència
Promocions i
Punt d’informació
Manteniment
i Interior
Relacions
Institucionals
Aula
Neteja,
Seguretat i Fires
Econòmica
Servei Juridic
Servei Informàtic
Servei Comptable
Punt
Informació
Assemblea
Comissions
Equip de
Gestió
Serveis
Externs
Òrgans de govern
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...20
Powered by FlippingBook