Mercat de la Boqueria. Memòria 2014 - page 9

9
MEMÒRIA
BOQUERIA 2014
PRESIDENT
Salvador Capdevila Nogué
VICEPRESIDÈNCIA
1er
Eduard Soley Castellvi
2on
Mª Francisca Gabaldà Salvador
3er
Jordi Mas Velasco
SECRETARI
Manel Iglesias Graus
TRESORER
Eduard Soley Castellvi
VOCALS
Joaquim Barrachina Ortiz
Cristina Castro Serrano
Benjamín Domínguez Tarancón
Montserrat Fonollosa Rodríguez
Agustí Iglesias Travé
Neus Perelló Vidal
Xavier Rins Ballester
Lluïsa Ripoll Montoliu
Mª Carme Vall-llovera Roca
Alexandre Vila Lafarga
Mònica Trias Llovell
Membres de la Junta Directiva
Relacions Institucionals
Salvador Capdevila Nogué
Lluïsa Ripoll Montoliu
Econòmica
Jordi Mas Velasco
Eduard Soley Castellvi
Promocions i Punt d’Informació
Francisca Gabaldà Salvador
Joaquim Barrachina Ortiz
Carme Vall-Llobera Roca
Xavier Rins Ballester
Neteja, Seguretat i Fires
Manel Iglesias Grau
Alex Vila Lafarga
Montserrat Fonollosa
Aula
Benjamín Domínguez Tarancón
Manteniment i Interior
Cristina Castro Serrano
Agustí Iglesias Travé
Neus Perelló Vidal
Comissions de treball
Gerent
Òscar Ubide i Marcet
Secretaria
Míriam Moya Pareja
Administració
Imma Martínez Muñoz
Punt de Informació
Ariadna Rosanes Jaime
Estructura Professional
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...20
Powered by FlippingBook