• ca
  ca
 • es
  es
 • en
  en
 • fr
  fr

Arxiu Històric de la Boqueria


Arxiu Històric de la Boqueria Orígens 1200­  1700

L'origen inicial del mercat és poc clar. El que si estem segurs que va nèixer com un mercat ambulant, situat a la Rambla de Barcelona, lloc idoni per la comercialització de queviures, dedicació que no era nova, ja que des de començament del s XII el lloc havia estat ocupat per taules de carn i altres productes.. La Rambla va adquirir importància com a passeig; el Mercat no s' hi esqueia i diverses vegades van tractar de treure'l. Recordant que a Catalunya, els pobles i ciutats han estat fundats als voltants dels mercats, trobem que els seus orígens son a l'aire lliure, davant d'una de les portes de l'antiga muralla (Pla de la Boqueria) on els venedors ambulants i els pagesos d'altres pobles i les masies dels voltants s'hi instal·laven amb la finalitat de vendre els seus productes.


Des de 1217 hi ha documentada la presència de taules de venda de carn prop de l'actual Pla de la Boqueria, després del portal d'aquest nom . El pes i la venda de la verema (abans realitzats a la plaça de Santa Anna ), van passar a la Rambla. El pes de la palla va ser tret de la plaça Nova per a ser instal·lat al capdamunt de la Rambla i després traslladat a les proximitats del portal de la Boqueria.


Al 1470 arran d'una petició dels pagesos del Raval i dels pobles del Baix LLobregat s'hi localitzà la fira de porcs del mes de desembre. Els espais de l'interior de la població eren petits per a l'establiment d'un gran mercat, i calgué emplaçar-los fora de les muralles. Sembla que, en determinat temps es venia al pla de la Boqueria precisament la verdura, on acudien les pageses dels horts establerts prop de l'actual carrer o passeig de la Ronda, coneguts per hortes de Sant Antoni, de Sant Pau i de Sant Bertran; més enllà hi paraven també les pageses del veïns pobles de les Corts de Sarrià i de Sarrià mateix, i entre les velles verdulaires i les noves es produïren pugnes, que culminaren fins a no poder desar les taules i els atuells en els mateixos magatzems.


El mercat del pla de la Boqueria s'anomenava el Bornet. Fins l'any 1794 s'havia anomenat el mercat de la palla, per això se'l coneixia en aquells temps per pla del Pes de la Palla. El mercat estava envoltat de pòrtics amb la intenció de ser el primer d' Europa. Després el mercat no va arribar a construir-se tal i com s'havia projectat. Amb tot això i la seva gran antigor, el mercat del pla de la Boqueria no tenia caràcter oficial i venia a ésser com una extensió del mercat de la Plaça Nova, que s'estenia cap a la plaça del Pi i per la riera del mateix nom arribava fins a la Rambla.

rss boqueria Actualitat

boqueria
Actualitat > El Mercat
COMPRA A LA GARDUNYA I ET DONEM UN BITLLET DE METRO: Del 15 al 21 de Desembre, l’Eix Comercial del Raval ha organitzat una campanya que consisteix a premiar els clients amb un bitllet de metro senzill per una compra equivalent a 20€.Cada come...

Veure més >>
anterior

Registra't!

Vine a formar part de la nostra comunitat, i seràs puntualment informat de totes les activitats relacionades amb el nostre Mercat.

Politica de Privacitat

Avís Legal / Política de Privacitat

Informació a l’Usuari
Usuari és qui accedeix a aquest web. Això implica l’acceptació total de totes les disposicions incloses en aquest Avís Legal des del mateix moment de l’accés. Aquest Avís Legal pot sofrir modificacions, pel que l’Usuari ha de llegir-lo atentament sempre que accedeixi a aquest web.

Política de Privadesa
L’Associació de Comerciants del Mercat de la Boqueria (en endavant, “La Boqueria”) informa a l’Usuari que compleix amb la vigent normativa de Protecció de Dades, especialment amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002. D’acord amb el disposat en aquesta normativa, La Boqueria només recull les dades rigorosament necessàries per a oferir els serveis relatius a les seves activitats, juntament amb les altres activitats, prestacions i serveis atribuïts per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa de possibles canvis de jurisprudència, legislació, o dels criteris determinats per l’autoritat competent a cada moment. En aquest cas, La Boqueria es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment d’accedir a aquest web.

Confidencialitat
Qualsevol dada proporcionada mitjançant formulari o correu electrònic serà tractat segons la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i tindran en qualsevol cas caràcter confidencial per al personal de La Boqueria que ho gestioni.

Voluntarietat
Informem a l’Usuari que les respostes a les qüestions sol·licitades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquest web tenen caràcter voluntari. La no cumplimentació de certes dades requerides pot implicar la impossibilitat d’accés al servei sol·licitat.

Conseqüència
A través de la implementació dels formularis relatius a serveis prestats per La Boqueria inclosos aquest web, l’Usuari accepta la inclusió i tractament de les dades que proporcioni en un fitxer de Dades de Caràcter Personal, del com és titular de La Boqueria, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

Drets de rectificació, accés, oposició i cancel·lació de dades de l’Usuari
L’Usuari podrà exercitar, respecte de les dades subministrades mitjançant els formularis relatius a serveis prestats per La Boqueria inclòs aquest web, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. L’Usuari podrà exercitar dites dretes mitjançant una sol·licitud escrita i signada, i acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

Associacio de Comerciants del Mercat de la Boqueria
(Protecció de Dades Personals)
Rambla, 91 Mercat de la Boqueria  (Edifici Direcció, 2a planta) 08001 Barcelona

Si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mig, podrà comunicar-lo per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a La Boqueria en l’adreça indicada.

Dades conservades, durada i finalitat
La Boqueria guarda durant el temps necessari exclusivament dades de contacte de caràcter bàsic, com són el nom, cognom i correu electrònic. La Boqueria és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i para La Boqueria, i tenen la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses. Aquesta informació és rebuda per La Boqueria i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

Compromís de l’usuari
La introducció de dades en algun dels formularis situats en aquest web implica l’acceptació de les presents condicions d’ús i Política de Privadesa, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i Avís Legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en aquest web.

Baixa de la llista de distribució
Ocasionalment, La Boqueria envia un correu electrònic informatiu relatiu a les activitats mostrades en aquest web. En qualsevol moment l’Usuari pot donar-se de baixa de la llista de distribució enviant un correu electrònic a associacio@boqueria.info

Responsabilitats de l’Usuari per ús i contingut
Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús.