• ca
  ca
 • es
  es
 • en
  en
 • fr
  fr

Arxiu Històric de la Boqueria


Arxiu Històric de la Boqueria 1701-1900 1701­  1900

Al 1777 a causa de la demolició del portal de la Boqueria les contigües carnisseries es traslladen a la Rambla (al costat de l'hort del convent de Sant Josep). Es va creure convenient treure el mercat de les dues places i organitzar-lo a la Rambla de Sant Josep, aleshores es va construir la peixateria i s'aixecaren parades de carnissers i degallinaires, que van formar carrers davant la banda del convent i de la Virreina.

Al 1797-1801 es reordena el mercat i s'emplaça a la Rambla de Sant Josep. Al 1802 amb la visita de Carles IV i la seva família, les carnisseries son traslladades de nou, amb el propòsit d'amagar-les i queden instal·lades en el hort de Sant Josep.

A l'agost de 1798 Lancaster demanà a l'ajuntament que accelerés els treball per desplaçar el mercat i situar-lo entre Betlem i el Pla de la Boqueria. Les obres van començar el 30 d'agost. Lancaster va preveure la realització del seu programa en tres fases:

 1. Reordenació de la Rambla de Caputxins, el Pla de les Comèdies i la Rambla de Santa Mònica.
 2. Rambla de Sant Josep i del Pla de la Boqueria.
 3. Instal·lació de font, brolladors, monuments, estàtues i altres elements arquitectònics i ornamentals.

Les obres (pretenien donar ocupació als aturats) es van dur a terme en l'ordre previst, malgrat que per manca de recursos i altres dificultats sofriren importants retallades, sobretot en la 2ª i 3ª fase.

A la primavera de 1820 se sentiren veus reclamant l'apropiació del convent de Sant Josep per habilitar-lo com a mercat.

Al 1823 fou portat al convent del Carme, però en tornar els ordres religiosos als convents respectius, retornà a la Rambla, d'on encara no havia estat tret del tot. Aleshores hom projectà de fer una construcció especial per a mercat a l'hort de la casa dels Infants Orfes, al carrer d'Elisabets.

Al 1826 el Marqués del Campo Sagrado, Capità General de Catalunya va ordenar reglamentar per primera vegada el mercat ambulant de la Boqueria. Volia instal·lar uns caixons de fusta que serien disposats en rengleres entre les rodalies de l'església de Betlem i la casa de Fals. El cost de les obres hauria de ser satisfet per ocupar els barracots i per utilitzar les balances i mesures que un particular facilitaria.

Al 1835 es produí la destrucció del convent de Sant Josep,llavors es va construir en el seu solar una plaça semblant a la plaça Reial tota voltada de porxos i a la que s'havia de donar el nom de plaça del Treball. Hi havia d'haver els jardins i brolladors i una columna molt alta de sentit monumental, al·legòrica al treball. En aquell temps hauria estat la plaça més gran de Barcelona, ja que havia d'arribar al carrer Jerusalem. Quan la urbanització fou gairebé llesta del tot i mentre s'esperava el moment per començar les obres del nou mercat a l'hort dels Orfes, hom cregué necessari d'instal·lar interinament el mercat al solar de l'antic convent de Sant Josep, per tal de poder-lo treure del mig de la Rambla. Per això les cases que envolten i emmarquen el mercat de la Boqueria formen pòrtics, que responen, no al mercat actual sino a la projectada plaça del Treball d'estil de la Reial. La trajectòria de la plaça Reial contrasta amb la de la plaça de Sant Josep avui encara inacabada. Entre totes dues ocupaven espais conventuals desamortitzats durant el Trienni Liberal. A partir d'aquí les seves trajectòries divergien.

Al 1836 al desaparèixer el convent dels Carmelites Descalços amb la seva església de Sant Josep, l'Ajuntament va projectar la construcció del mercat. La plaça havia de ser quadrangular, la peixateria havia de quedar separada de la resta i l'espai central estaria reservat per les parades, escenari de celebracions cíviques i festives. Aquests aspectes no foren qüestionats, però l'extensió superficial del conjunt i el volum de les edificacions perimetrals van ser objecte d'un debat i van obstaculitzar i retardar la realització del programa.

El projecte fou de l'arquitecte Mas Vilà. Es començà a executar el 19 de març de 1840. Aquell any es va inaugurar el mercat.

rss boqueria Actualitat

boqueria
Actualitat > El Mercat
COMPRA A LA GARDUNYA I ET DONEM UN BITLLET DE METRO: Del 15 al 21 de Desembre, l’Eix Comercial del Raval ha organitzat una campanya que consisteix a premiar els clients amb un bitllet de metro senzill per una compra equivalent a 20€.Cada come...

Veure més >>
anterior

Registra't!

Vine a formar part de la nostra comunitat, i seràs puntualment informat de totes les activitats relacionades amb el nostre Mercat.

Politica de Privacitat

Avís Legal / Política de Privacitat

Informació a l’Usuari
Usuari és qui accedeix a aquest web. Això implica l’acceptació total de totes les disposicions incloses en aquest Avís Legal des del mateix moment de l’accés. Aquest Avís Legal pot sofrir modificacions, pel que l’Usuari ha de llegir-lo atentament sempre que accedeixi a aquest web.

Política de Privadesa
L’Associació de Comerciants del Mercat de la Boqueria (en endavant, “La Boqueria”) informa a l’Usuari que compleix amb la vigent normativa de Protecció de Dades, especialment amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002. D’acord amb el disposat en aquesta normativa, La Boqueria només recull les dades rigorosament necessàries per a oferir els serveis relatius a les seves activitats, juntament amb les altres activitats, prestacions i serveis atribuïts per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa de possibles canvis de jurisprudència, legislació, o dels criteris determinats per l’autoritat competent a cada moment. En aquest cas, La Boqueria es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment d’accedir a aquest web.

Confidencialitat
Qualsevol dada proporcionada mitjançant formulari o correu electrònic serà tractat segons la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i tindran en qualsevol cas caràcter confidencial per al personal de La Boqueria que ho gestioni.

Voluntarietat
Informem a l’Usuari que les respostes a les qüestions sol·licitades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquest web tenen caràcter voluntari. La no cumplimentació de certes dades requerides pot implicar la impossibilitat d’accés al servei sol·licitat.

Conseqüència
A través de la implementació dels formularis relatius a serveis prestats per La Boqueria inclosos aquest web, l’Usuari accepta la inclusió i tractament de les dades que proporcioni en un fitxer de Dades de Caràcter Personal, del com és titular de La Boqueria, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

Drets de rectificació, accés, oposició i cancel·lació de dades de l’Usuari
L’Usuari podrà exercitar, respecte de les dades subministrades mitjançant els formularis relatius a serveis prestats per La Boqueria inclòs aquest web, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. L’Usuari podrà exercitar dites dretes mitjançant una sol·licitud escrita i signada, i acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

Associacio de Comerciants del Mercat de la Boqueria
(Protecció de Dades Personals)
Rambla, 91 Mercat de la Boqueria  (Edifici Direcció, 2a planta) 08001 Barcelona

Si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mig, podrà comunicar-lo per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a La Boqueria en l’adreça indicada.

Dades conservades, durada i finalitat
La Boqueria guarda durant el temps necessari exclusivament dades de contacte de caràcter bàsic, com són el nom, cognom i correu electrònic. La Boqueria és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i para La Boqueria, i tenen la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses. Aquesta informació és rebuda per La Boqueria i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

Compromís de l’usuari
La introducció de dades en algun dels formularis situats en aquest web implica l’acceptació de les presents condicions d’ús i Política de Privadesa, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i Avís Legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en aquest web.

Baixa de la llista de distribució
Ocasionalment, La Boqueria envia un correu electrònic informatiu relatiu a les activitats mostrades en aquest web. En qualsevol moment l’Usuari pot donar-se de baixa de la llista de distribució enviant un correu electrònic a associacio@boqueria.info

Responsabilitats de l’Usuari per ús i contingut
Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús.